21.mars kom våren i balkongen. Sådd reddiker og dill.